Важни новини

Фирма "Сателит-ТМ" уведомява своите интернет потребители от община Златоград и Неделино, че предстои внедряване на нова система за управление на трафика и плащанията. В тази връзка препоръчваме на своите клиенти да заплатят таксите за текущия месец. Ако не сте заплатили таксата, след внедряване на системата, ще получите съобщение за неплатена такса, ще разполагате с 3 дни преди да бъдете изключени. С новата система достъпът до интеренет ще се осъществява само след предварително заплатен период за ползване на интернет. За повече информация в офисите на САТ-ТМ.
 
powered_by.png, 1 kB
Начало За фирмата
За фирмата
петък, 07 декември 2007

Сателит-ТМ е създадена през 1992 г. като основната й дейност е изграждане и поддръжка на кабелна телевизионна мрежа на територията на град Злaтоград. В последствие фирмата акцентира своята дейност и върху осигуряване на качествена и скоростна връзка към Интернет и предлагането му на територията на града и близките населени места.

Нашата компания вижда като своята цел разширяване на потреблението на Интернет и предоставяне на услуги на възможно най-голям кръг лица и организации, желаещи да получат своето представяне в Интернет в съответствие с техните желания и възможности.

Нашата поддръжка ще Ви помогне да решите всички проблеми в момента на тяхното появяване. В качестото на допълнителна услуга може да поемем цялата отговорност за Вашия сървър, от поставянето на страницата до ежедневно обновяване на информацията.

Ние сме винаги загрижени за удобството на нашите клиенти и за съхраняването на тяхната информация.

Last Updated ( петък, 07 декември 2007 )
 
© 2021 Zlatograd.net Web site