Важни новини

Фирма "Сателит-ТМ" уведомява своите интернет потребители от община Златоград и Неделино, че предстои внедряване на нова система за управление на трафика и плащанията. В тази връзка препоръчваме на своите клиенти да заплатят таксите за текущия месец. Ако не сте заплатили таксата, след внедряване на системата, ще получите съобщение за неплатена такса, ще разполагате с 3 дни преди да бъдете изключени. С новата система достъпът до интеренет ще се осъществява само след предварително заплатен период за ползване на интернет. За повече информация в офисите на САТ-ТМ.
 
powered_by.png, 1 kB
Начало Цени
Цени на предлаганите услуги
петък, 24 декември 2021

ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ ПРЕДЛАГАНИ НА

АБОНАТИТЕ НА

САТЕЛИТ – ТМ” – гр. Златоград

В СИЛА ОТ 01.01.2022 г.
1. ИНСТАЛАЦИОННА ТАКСА /нов абонат – FTP-COAX / - 30 лв.


2. ИНСТАЛАЦИОННА ТАКСА /нов абонат - PON - оптика / - 50 лв.


3. ТАКСА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ВТОРИ ТВ/ИНТЕРНЕТ(РУТЕР) - 15 лв.

/кабела и останалите материали се заплащат отделно

и остават собственост на абоната/


4. ТАКСА ЗА ПОВТОРНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕКЪСНАТ АБОНАТ - 15 лв.


5. МЕСЕЧНА АБОНАМЕНТНА ТАКСА КТВ - 15 лв.


6. МЕСЕЧНА АБОНАМЕНТНА ТАКСА ИНТЕРНЕТ - 22 лв.

/ Домашна нормална тарифа – 70Mbps – негарантиран /


7. ТАКСА ЗА ВРЕМЕННО ИЗКЛЮЧВАНЕ - 5 лв.


8. ТАКСА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ СЛЕД ВРЕМЕННО ИЗКЛЮЧВАНЕ - 5 лв.

 

9. ПОТРЕБИТЕЛИ ПОЛЗВАЩИ  ДВЕТЕ УСЛУГИ ПОЛЗВАТ ОТСТЪПКА 2 лв./месечно.

 
Забележка: Предоставяният достъп до интернет е неограничен по време и трафик. Скоростите за достъп до интернет са негарантирани, но максимално и реално достижими в мрежата на оператора.

Измерването на скоростта за достъп до интернет се извършва директно на клиентското устройство-Оптично устройство или LAN кабел, а не през рутер .


 
© 2022 Zlatograd.net Web site