Важни новини

Фирма "Сателит-ТМ" уведомява своите интернет потребители от община Златоград и Неделино, че предстои внедряване на нова система за управление на трафика и плащанията. В тази връзка препоръчваме на своите клиенти да заплатят таксите за текущия месец. Ако не сте заплатили таксата, след внедряване на системата, ще получите съобщение за неплатена такса, ще разполагате с 3 дни преди да бъдете изключени. С новата система достъпът до интеренет ще се осъществява само след предварително заплатен период за ползване на интернет. За повече информация в офисите на САТ-ТМ.
 
powered_by.png, 1 kB
Начало Документи
Документи

Примерен договор за предоставяне на услуги СВАЛИ

Общи условия за взаимоотношения с крайните потребители СВАЛИ

Стойности на параметрите на предоставените услуги  по чл.39  СВАЛИ

Условия за достъп до отворен интернет чрез мрежата на ЕТ"Сатели-ТМ"   СВАЛИ

Правила и мерки за гарантиране на отворен достъп до интернет  СВАЛИ

 
© 2022 Zlatograd.net Web site