За нас

Сателит-ТМ е създадена през 1992 г. като основната й дейност е изграждане и поддръжка на кабелна телевизионна мрежа на територията на град Злaтоград. В последствие фирмата акцентира своята дейност и върху осигуряване на качествена и скоростна връзка към Интернет и предлагането му на територията на града и близките населени места.

Нашата компания вижда като своята цел разширяване на потреблението на Интернет и предоставяне на услуги на възможно най-голям кръг лица и организации, желаещи да получат своето представяне в Интернет в съответствие с техните желания и възможности.

Нашата поддръжка ще Ви помогне да решите всички проблеми в момента на тяхното появяване. В качестото на допълнителна услуга може да поемем цялата отговорност за Вашия сървър, от поставянето на страницата до ежедневно обновяване на информацията.

Ние сме винаги загрижени за удобството на нашите клиенти и за съхраняването на тяхната информация.