Документи

Примерен договор за предоставяне на услуги СВАЛИ

Общи условия за взаимоотношения с крайните потребители СВАЛИ

Стойности на параметрите на предоставените услуги   СВАЛИ

Условия за достъп до отворен интернет чрез мрежата на ЕТ“Сатели-ТМ“   СВАЛИ

Правила и мерки за гарантиране на отворен достъп до интернет  СВАЛИ