Седмицата от 04.07.2022

В тази емисия:

  • Репортаж от проведеното заседание на ОбС-Златоград, проведено на 29.06.2022 г.
  • Среща по въпросите на туризма, организирана от МИГ Кирково-Златоград
  • Репортаж от тържеството за завършване и получаване на свидетелства за основно образование в ОУ „Васил Левски“ гр. Златоград
  • Тема с продължение: Още за изявите от юбилея на СУ „Антим I“ и наградите от състезание по плуване в Пловдив
Share