Седмицата от 05.09.2022

В тази емисия:

  • Лятно заседание на ОбС-Златоград – репортаж
  • Летни празници: в с. Старцево, с. Ерма река и гр. Мадан
  • Репортаж от откриването на XXI-я Национален фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие в гр. Неделино
Share